Bemanning
   AVA CARE AB är en av Sveriges mest snabbväxande företag inom bemanning och rekrytering

 


Att hitta rätt person med rätt kompetens till rätt plats vid rätt tidpunkt är en konst. Allt detta kräver sin tid, men samtidigt hjälper det oss att nå vårt mål, vilket är att ge de förutsättningar som krävs för att er verksamhet ska få de medarbetare ni söker.

 

Rekrytering och bemanningsprocessen ska vara snabb, effektiv och erbjuda er tjänster med högt kvalité. Vi är nöjda när ni är det!


Vårt arbetssätt är uppskattat och många tycker att det upplevs som personligare än vad de är vana vid och ett stort antal av våra medarbetare säger att de trivs hos oss och att vi är som en stor familj.

 

 Vi erbjuder kunniga, erfarna och kompetenta yrkeskategorier, bland annat:

Läkare, Tandläkare, Sjuksköterska, Undersköterska, Vårdbiträde och Personliga assistenter.

 

Vår personal har en samlad bred kompetens inom äldreomsorg, vård & omsorg och hälso-sjukvården.
HABITASSE