HemVår verksamhet bygger på en personlig och nära relation till våra kunder och personer i kundens omgivning. Vi vill bygga upp långsiktiga relationer och ett ömsesidigt förtroende med våra kunder. Genom erfaren och kompetent personal utför vi omsorg som präglas av omtanke och närhet. Vi vill förmedla en känsla av integritet, trygghet, inflytande samt självbestämmande!

Vår utgångspunkt är alltid kunden och kundens individuella behov av vård, omsorg, stöd och service. Vårt sätt att arbeta utgår från att bygga upp arbetsrutiner och system kring den enskilde kunden och är helt individuellt anpassade.HABITASSE