Hemtjänst

Vi är ett företag som utför Hemtjänst, Service och Bemanning inom vård och omsorg

 

 

Hemtjänst

 

Vi utför alla biståndsbedömda omvårdnads och serviceinsatser som biståndshandläggaren beviljar. Med hänsyn till de hjälpbehov du har, kan du här få en helhetslösning på detta. Vi ger till de äldre våra flexibla tjänster för att de ska kunna fortsätta bo i det egna hemmet, samt känna sig trygga och ha ett bra välbefinnande.

Vår personal har en gedigen kunskap och erfarenhet inom äldreomsorgen. Dina behov och din trygghet är viktiga för oss. Vi erbjuder dig en kontaktperson. Omsorgsinsatserna utformas i samråd med dig för att vi ska kunna erbjuda hög kvalitet. Du och din kontaktperson planerar insatserna utifrån dina behov och önskemål i en så kallad genomförandeplan.

Ava Care  har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med hemtjänst i kunders hem. Kunskaper om olika kulturer och språk förutom svenskan ser vi som en merit hos vår personal.

 

 

 

Gratis Hälsokontroll

 

Det som gör oss unika är att vi bryr oss om er hälsa och därför erbjuder vi dig enklare hälsokontroll GRATIS en gång i månad som utförs av våra legitimerade sjuksköterskor

 

HABITASSE